DELA

Kommuner stöder minskad barnomsorg

Kommunförbundet stöder, med vissa förbehåll, förslaget till ny barnomsorgslag. Om lagen går igenom kommer vårdledigas rätt till barnomsorg att beskäras.
Som Nyan berättade i början av juli innehåller landskapsregeringens förslag till ny barnomsorgslag flera ändringar.
Bland annat föreslås begränsad rätt till barnomsorg för barn under tre år med vårdlediga föräldrar.
I dag har barnomsorgslagen tolkats så att det äldre barnet har rätt till halvtidplats i familjedagvård eller på daghem. När Ålands förvaltningsdomstol nyligen avgjorde ett besvär mot tolkningen blev beslutet att vårdlediga föräldrar ska ha rätt till heltidsplats för det äldre barnet om det är deras önskemål.


Mister rätten
Skulle det nya lagförslaget gå igenom får vårdlediga föräldrar behålla barnomsorgsplatsen för det äldre barnet – om det är under tre år – under två månader efter födseln av det nya barnet, inte längre. Rätt till halvtidsplats har barnet om det är tre år eller äldre.
Nytt är också att fritidsverksamheten lagstadgas och omfattar samtliga barn i årskurs 1 och 2, något som i dag är ett frivilligt åtagande för kommunerna. Därtill ska barn med särskilda behov i lag garanteras fritidshemsplats fram till det att dom har avslutat gymnasialstadiets yrkesträningsprogram.
Andra ändringar i förslaget är lagstadgade möjligheter för kommunerna att ordna barnomsorg i gruppfamiljedaghem, krav på tillgång till specialbarnomsorg, och specialbarnträdgårdslärare samt rätt till avgiftsfritt skoluppskovsår.


Några påpekanden
Kommunförbundet ställer sig bakom de viktigaste föreslagna ändringarna. Men man har också några förbehåll. Ett gäller fritidsanställda. Då inget krav om pedagogisk verksamhet ställs inom fritidshemsverksamheten tycker Kommunförbundet att det skulle vara på sin plats att slopa kravet på att minst en tredjedel av personalen ska ha minst treårig högskoleexamen med lämplig pedagogisk inriktning.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax