DELA

Kommunen med lägsta skuldbördan

När Nyan presenterade Hammarland inför förra kommunalvalet hade kommunen den lägsta skuldbördan per invånare på hela Åland. Skatteprocenten hörde också till de lägsta.
I dag har skatteprocenten höjts från 16 till 17, men hammarlänningarna kan fortfarande känna sig minst skuldsatta. Skuldbördan per invånare har till och med gått ned, från 316 euro per invånare till 222.
– Det handlar inte om stora inkomster utan små utgifter. Vi har försökt leva så ekonomiskt som möjligt, säger kommunstyrelsens ordförande Håkan Jansson (lib).
Under den gångna fullmäktigeperioden har kommunen undvikit stora nya investeringar, men sådana finns dock i sikte. Framför allt handlar det om den nya överföringsledningen för avloppsvattnet till Lotsbroverket i Mariehamn som skall börja förverkligas i vinter och om den länge planerade renoveringen och utbyggnaden av köket i Näfsby skola, som skall ha byggstart i januari.


Viktig avloppsfråga
Avloppsfrågan hör, enligt Jansson till det viktigaste som man arbetat med sedan förra kommunalvalet.
– Vi har slutit avtal med Mariehamn och Jomala, ledningen är färdigprojekterad och klar att bjudas ut på entreprenad. Det enda som just nu utgör en broms för att arbetet skall kunna gå vidare är landskapsregeringens förfrågan om en överdimensionering av ledningen för att möjliggöra en anslutning också av Eckerö.
Om landskapsregeringen vill ha en överdimensionering av ledningen måste det bli ett snabbt avgörande, menar Jansson.
– Vi har avtal klara med alla jordbrukare som berörs av ledningsdragningen och vi har förbundit oss att arbetet skall vara klart till 15 april för att inte störa vårbruket. Blir det förseningar kan vi vara tvungna att ersätta jordbrukarna för utebliven skörd.
Utöver avloppsfrågan och skolköket menar Jansson att kommunen bör fortsätta med de ledningsdragningar för vattenförsörjningen som inletts till Gäddviken och som skall bli en ringledning till Strömma och Skarpnåtö.


Nytt bostadsområde
För att få nya invånare och skattebetalare lyfter Jansson fram det aktuella förslaget om ett område för fast bosättning på Öra.
– För det ändamålet behövs kanske också en utbyggnad av barndagvården.
Äldreomsorgen hör till områden där man måste vara beredd på nya satsningar, menar han.
Jansson noterar att kommunfullmäktige vid sitt senaste möte sålde ut sina sista industriområden och att man därför snabbt borde inleda förhandlingar med församlingen om att köpa in mera mark intill industriområdet.
Hammarland har ju efter senaste kommunalvalet flera ganska jämnstarka politiska grupperingar. Hur har det fungerat?
– Enligt min mening har samarbetet nu fungerat alldeles utmärkt. Jag satt i kommunstyrelsen också för ett antal år sedan och då var det mycket mera slitningar. Jag vill berömma alla grupperingar för det verkligt goda samarbete som vi haft i kommunstyrelsen de senaste åren, säger Jansson.
Du ställer upp själv i valet. Kan du tänka dig att fortsätta som kommunstyrelseordförande?
– Till det vill jag bara svara att frågan är för tidigt väckt. Låt oss hålla valet först och se hur resultatet blir, säger Håkan Jansson.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax