DELA

Kommundirektör reserverade sig mot budgetbeslut

LEMLAND. Kommunstyrelsen valde att inte sätta in en ny tjänst som byråsekreterare på kommunkansliet. Kommundirektör Mikael Smeds reserverade sig mot beslutet.
Fullmäktige valde styrelsens linje och nu får Smeds se över hur man ska få tid att sköta löneutbetalningarna på det sätt som krävs.
Kommunstyrelsen vill inte ha en ny tjänst som byråsekreterare på kommunkansliet utan istället införde man ett anslag på 15.000 euro för tillfällig hjälp vid ekonomikansliet. Anslaget kan också användas för köp av tjänster utifrån.
Kommundirektör Mikael Smeds reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut. I torsdags gick kommunfullmäktige på samma linje som styrelsen och kommunkansliet får klara sig utan en ny tjänst.
Kostnaden för en ny tjänst som byråsekreterare skulle blivit dryga 39.000 euro.

Löneutbetalningar
Hur många är ni som nu jobbar på kommunkansliet?

– På den ekonomiska sidan har vi en ekonom, en personalsekreterare och en byråsekreterare, säger Mikael Smeds.
Byråsekreteraren servar alla verksamhetsområden.
Där det skulle behövas förstärkning är inom löneutbetalningarna. Det är inte längre bara att mata in uppgifter och betala ut påpekar Smeds. Numera handlar det också till exempel om rapportering till försäkrings- och pensionsanstalter, friskvård, företagshälsovård, arbetarskydd, interna regler.
– Alla saker när någon anställs, slutar och allt däremellan. Själva löneutbetalningen tar inte lång tid men däremot det som sker före utbetalningen.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds