DELA

Kommundirektör kritiserar sparförslag

Kökar och Sottunga anser att de drabbas hårdast när landskapsregeringen sparar in på skärgårdstrafiken.
– Det finns en regional orättvisa i deras förslag, säger Kökars kommundirektör Kurt Forsman.
Landskapsregeringens förslag till turlista för skärgårdstrafiken har upprört de flesta skärgårdskommuner. De indragna turerna anses vara ett hot mot hela skärgårdssamhället- turismnäringen, posten, taxin, butikerna och lantbruket.
Enligt förslaget ska sommartrafiken på Södra linjen minskas så att Ejdern eller Knipan slopas, vinterturlistan ska starta en månad tidigare på hösten och lördagsturen till Galtby är borttagen. I höst- och vårturlistan är flera av de turer som anses turistvänliga indragna.
Sottunga och Kökar menar att regeringens förslag är orättvist eftersom den Södra linjen, som redan sparar mycket, drabbas betydligt hårdare än den Norra linjen och i synnerhet Föglötrafiken.
– Våra bilplatser minskar medan platserna på Föglölinjen kommer att öka enormt när Skarven kommer, säger Kurt Forsman. Statistik visar att 670 personbilar blir kvar på land i sommar med det här förslaget.

Tvärgående inte nödvändig
Till skillnad från Kumlinge, Föglö och Brändö kan Kökar och Sottunga tänka sig att stänga den tvärgående linjen för att i stället satsa resurser på att utvecka Norra och Södra linjen.
– Det finns ingen användning för den för Kökars del, den binder inte ihop skärgården som det var tänkt från början att den skulle göra, säger Forsman.
Han anser att det inte finns någon anledning att ändra den gällande turlistan eftersom man har sett att den fungerar.
– Vi har sparat på Södra linjen genom alla tider, nu vill vi inte bli utnyttjade längre, säger Forsman.
Kommunernas förslag till landskapsregeringen är att man försöker öka intäkterna genom passageraravgifter och genom att se över bemanningen först, efter det kan man sedan börja titta på turlistorna.
Skärgårdskommunerna framförde sina synpunkter för trafikminister Veronika Thörnroos (C) och trafikavdelningen i fredags. På torsdag har Kökar och Sottunga dessutom audiens hos landskapsregeringen.

TANJA LÖNNQVIST

tanja.lonnqvist@nyan.ax