DELA

Kommunala byggen i fara

Geta kommun kan tvingas skjuta fram investeringar som en följd av den planerade reformen av landskapsandelssystemet.
Den krisdrabbade kommunen välkomnar ändå reformen.
De nya landskapsandelssystemet som planeras börja gälla från 2008 kan få till följd att kommuner väntar med att bygga eller skrotar vissa planer helt.
I det nya systemet är landskapsandelarna för byggen helt borta för de flesta kommuner medan skärgården och Geta för en kraftig sänkning av andelarna. Som kompensation ökar landskapsandelarna för driften.
Geta är den åländska kommun som har varit i störst behov av extra stöd från landskapet på senare tid. Vikarierande kommundirektören Håkan Lundberg tycker inte att det är bra det nya systemet börjar gälla utan övergångsperiod. Det finns nu risk för att planerade investeringar skjuts på framtiden.
– Vi har planerat utbyggnaden av Hemgården, vår kommunala åldringsvård, till år 2008. Vi har blivit lovade 200.000 euro i stöd, men nu ser det ut att bli 65.000 istället. Det blir tufft att göra den investeringen nu, eftersom vi har tömt våra reserver.
Vad det blir av den planerade satsningen blir nu en fråga för politikerna.
– Det måste göras en bedömning av hur angelägen investeringen är. Kanske måste vi ta ett banklån, säger Håkan Lundberg.


Får arbetsro
Över lag måste de åländska kommunerna i framtiden bli försiktigare när det gäller investeringar, anser Lundberg.
– Det är möjligt att investeringarna blir färre.
Totalt sett är han ändå nöjd med det föreslagna andelssystemet.
– Det är ungefär det här som behövs. För oss är det positivt att andelarna för driften ökar. Vi får arbetsro.
När det gäller stödet till specialomsorgen är Håkan Lundberg inte helt till freds.
– Vi är flera kommuner som hade hoppats på ett kostnadstak, men nu blir det en självrisk istället. Det innebär att några enskilda vårdfall fortfarande kan förstöra ekonomin utan att kommunen råder över det. En positiv sak med det nya systemet är att landskapet även beviljar stöd för vård utanför Åland.

ANDERS SIMS

anders.sims@nyan.ax