DELA

Kommitté ska jobba för kvinnor i politiken

Stadsstyrelsen har nu tillsatt en kommitté som ska främja nätverkandet mellan kvinnorna i stadens fullmäktige och stadsstyrelse.
– Det här är ett stort framsteg, säger gruppens ordförande Sara Kemetter (S).
Som Nyan tidigare berättat har det bildats ett kvinnligt nätverk som ska arbeta för att få in fler kvinnor i stadspolitiken. Intresset för att vara med i nätverket har varit stort från kvinnorna i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige och i dag är medlemmarna 22 till antalet.
I torsdags tillsatte dessutom stadsstyrelsen, efter ett inititiv med undertecknare i samtliga partier, en kommitté som ska utbilda politikerna om ”samhällsstrukturer som innebär att kvinnor och män har olika förutsättningar i samhället beroende på kön”. Ett annat uppdrag är att arbeta för ett ökat kvinnligt deltagande i nästa års val.
Ordförande är Sara Kemetter, som också stod som första undertecknare på motionen. Andra medlemmar är vice ordföranden Nina Lindfors (M), Katrin Sjögren (Lib), Carl-Gustav Flink (Ob) och Dennis Björk (C).
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman