DELA

Kommitté enig om självstyrelseförnyelse

Landskapet ska inte ge efter på någon viktig punkt i förhandlingarna om det nya självstyrelsesystemet.
Så kan man sammanfatta den färska rapporten från en enig parlamentarisk kommitté.

I rapporten som nu överlämnats till landskapsregeringen har kommittén under ledning av Roger Jansson (M) finslipat argument som först framfördes av Gunnar Jansson-kommittén 2010.
Efter Gunnar Jansson-kommitténs rapport tillsatte Finlands justitieminsterium Alec Aalto-gruppen som utredde behovet av att utveckla självstyrelsen. Den gruppens slutsats var att det behövs, men inte i den omfattning som Gunnar Jansson-gruppen enats om.

En eller två behörighetslistor

– Det finns ingen orsak att backa på någon av Gunnar Jansson-gruppens principer, säger Roger Jansson.
Det handlar bland annat om hur statens och landskapets behörighetsområden ska definieras. Roger Jansson-kommittén står fast vid att bara rikets bestående behörighet – kommittén kallar det ”den nationella suveränitetens kärnområden” – ska listas i den nya självstyrelselagen, och att det som inte ingår där ska vara landskapets behörighet.

Alec Aalto-gruppen vill ha två listor, en för landskapet och en för riket.

Roger Jansson-gruppen står också fast vid att statens skattebehörighet ska kunna överföras till landskapet.
Landskapets rätt till service på svenska i kontakterna med riket betonas. Om den inte fungerar förfaller hela grunden för autonomin och bindningen till beslutet i Nationernas förbund 1921 att Åland skall tillhöra Finland. Därför anser Roger Jansson-gruppen att behörigheter kan överföras till landskapet om Finland inte uppfyller sina förpliktelser.
Gruppen vill också återinföra den klagorätt för landskapet som försvann när självstyrelselagen förnyades 1951.

Arbetet fortsätter i den parlamentariska kommitté som justitieministeriet tillsätter. Ordförande blir president Tarja Halonen med Gunnar Jansson som vice ordförande.
Om tidtabellen hålls är lagberedningen klar i juni 2017 och då kan den reviderade lagen vara i kraft till självstyrelsens hundarårsjubileum år 2021.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!

Patrik Dahlblom

patrik.dahlblom@nyan.ax