DELA

Kommitté berömmer Ålandskonferens

Lagtingsledamot Harry Jansson och utskottssekreterare Niclas Slotte deltog förra veckan i den parlamentariska Östersjökonferensens (BSPC) ständiga kommittés möte i Berlin.
Kommittén behandlade diverse administrativa frågor. För Ålands del var uppföljningen av konferensen i Mariehamn den viktigaste, enligt ett pressmeddelande. Man hade bara gott att säga om deltagandet i Mariehamn.
– Jag vill på den åländska BSPC-gruppens vägnar tacka alla som på olika sätt bidrog till att Åland visade upp sin bästa sida, säger Harry Jansson, som fungerat som ordförande för lagtingets arbete med konferensen.
I anslutning till diskussionen beslöt man att samtliga parlamentariska delegationer ska skriva till sin respektive regering med begäran om att dessa årligen rapporterar tillbaka till BSPC om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av mötesresolutionerna.
– Beslutet kan ses som parlamentarikernas sätt att sätta större press på regeringarna inom de områden BSPC lyfter fram, säger Harry Jansson.
Jansson fortsätter som representant inom den koordinerande kommittén. Roger Jansson och Gun-Mari Lindholm är medlemmar i de två nuvarande arbetsgrupperna gällande sjöfart respektive människorättsfrågor. (mt)