DELA

Kommissionen inte nöjd med Åland

Europeiska kommissionen har väckt talan mot Finland i EU-domstolen eftersom Åland inte har genomfört ett EU-direktiv från 2007.
Direktivet handlar om att göra myndigheters miljö-statistik tillgänglig för andra myndigheter inom EU, ett projekt som också kalls Inspire.
Inspire-direktivet handlar om att miljöobservationer och statistik i elektronisk form, som förvaras av offentliga myndigheter, ska bli tillgängligt för flera myndigheter än den egna. Målet är att möjliggöra utbyte, delning och tillgång av data så att information och kunskaper kan spridas mellan olika myndigheter på elektronisk väg.
Men trots att direktivet lämnade kommissionen den 14 mars 2007 har Åland inte tagit ställning till kommissionens nya regler. Sista datumet för genomförande av direktivet var den 15 maj 2009 och sedan dess har kommissionen gjort två formella påtryckningar för att direktivet ska bli verklighet också på Åland.

Prövning i domstol
I den talan som skickades till Finland den 3 augusti meddelar kommissionen att ärendet nu går vidare till EU-domstolen för prövning. I texten står att Finland ska komma med ett genmäle senast den 13 september.
Men enligt ett brev från landskapsregeringen till Utrikesministeriet daterat den 11 juni 2010 är förhoppningen att man ska hinna få till stånd en åländsk lagändring innan frågan dras till domstol: Till övriga delar föreslår landskapsregeringen att lagtinget antar lagstiftning omgående för att till fullo genomföra direktivet”
Landskapsregeringens nästa session äger rum 6 september.

John Granlund

john.granlund@nyan.ax