DELA

Kommission för energipriser dröjer

LAGTINGET. Den utlovade energikommissionen som ska bevaka prisutvecklingen på energi har ännu inte tillsatts.
Enligt infrastrukturminister Veronica Thörnroos (C) vill regeringen först ta ett samlat grepp om energimarknaden.
Mats Perämaa (Lib) hade ställt en skriftlig fråga till landskapsregeringen om när landskapsregeringen avser tillsätta en energikommission.
Det ursprungliga förslaget kommer från Liberalerna, men även den nya regeringen tar upp energikommissionen i sitt handlingsprogram. Tanken är att kommissionen bland annat ska bevaka energiprisutvecklingen för konsumenter.
– Landskapsregeringen håller på att ta ett samlat grepp om energimarknaden. När vi har alla bitar på plats, då kommer energikommissionen att tillsättas, svarade Veronica Thörnroos i gårdagens plenum.

”Inget självändamål”
Thörnroos pratade också om att landskapsregeringen arbetar med en omställning till förnyelsebar energi och processar en ny energimarknadslag. Mats Perämaa var inte övertygad om svaret utan undrade om regeringen tar energiprisfrågan på allvar.
– För Liberalerna finns det ett mål så tydligt som det kan vara, att våra invånare och företag kan försörjas med elektricitet så billigt som möjligt. Efter dagens diskussion vet vi inte när energikommissionen tillsätts och inte heller hur mandatet ser ut, sade Perämaa.
Läs mer i papperstidningen!

Annakaisa Suni