DELA

Kommissarie: Alla måste bli försiktigare

– Alla som rör sig i trafiken måste bli mer uppmärksamma och försiktigare. Det gäller bilister, mopedister, cyklister och fotgängare.
Det säger kommissarie Nina Rasmus utan att ta ställning till domen som sådan.
– Men övergångsstället där olyckan hände är dåligt upplyst, och det finns också andra mörka korsningar i stan. Träden ”äter upp” ljuset.
Hon tycker att också andra mörka korsningar kunde få samma belysning som i södra ändan av Ålandsvägen, vid Pingstkyrkan i korsningen med Torggatan och Matrosgatan.
– Nog uppmärksammar man trafiken mycket bättre där än i olyckskorsningen på Storagatan, säger hon.
Ett annat sätt att bygga bort farligheter är att konstruera korsningarna så att en bil som till exempel stannat vid övergångsställe inte blir omkörd av en annan bil. Så har man gjort bland annat i Nygatans östra ända mot Östra utfarten.

Inte ”skyddsväg”
Nina Rasmus påpekar att ett övergångsställe inte är någon egentlig skyddsväg. Också gående som ska korsa en gata på övergångsstället måste enligt den åländska vägtrafiklagen ta hänsyn till avståndet och hastigheten hos fordon som närmar sig, liksom också fordonsförare har skyldighet att att anpassa hastigheten så att fordonet kan stannas framför övergångsstället om det behövs.
Kommissarien understryker att alla trafikanter måste hjälpa till för att få trafiken säkrare.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax