DELA

Kommentarer om ÅAB-prickningen

Lagen är tydlig; i en ekonomisk rapport ska det framgå vilka risker som finns i ett bolags framtida verksamhet.
Ålandsbanken har slarvat och prickas nu av Finansinspektionen.
I delårsrapporterna för 2007-2009, i de två första kvartalsrapporterna för 2010 samt i bokslutskommunikéerna för 2008-2010 har Ålandsbanken, ÅAB, brutit mot värdepappersmarknadslagen. I den står att man måste beskriva betydande risker och osäkerhetsmoment i anslutning till bolagets affärsverksamhet under den närmaste framtiden.
– I vår allmänna granskning av ÅAB:s rapporter har vi inte hittat tillräcklig information, säger Olli Laurila, ledande jurist vid Finansinspektionen.
Därför ger man banken en offentlig anmärkning.

Otillräcklig info
Det var i anslutning till en företagskonkurs som inträffade förra året, och som gav ÅAB en kreditförlust på cirka 5 miljoner euro, som Finansinspektionen tog fram förstoringsglaset.
– Vi kontrollerade att banken fullgjort sin informationsskyldighet när deras kund gick i konkurs, om de brustit och inte gett riktig information till marknaden. Men där kunde vi inte se att de förfarit i strid mot lagen.
I de granskade rapporterna, som bedöms sakna information, finns på sina ställen hänvisningar till årsbokslutet.
– Det räcker inte, utan man måste enligt lagen specificera riskerna även i del- och kvartalsrapporterna. Det minsta man måste säga är att det inte finns någon ändring i riskerna från årsbokslutet, säger Olli Laurila.

”Tråkigt” beslut
Det är första gången ÅAB prickas av Finansinspektionen.
– När EU gav det insynsdirektiv som trädde i kraft 15 februari 2007 gick vi igenom det med våra revisorer. De har haft direktivet på sin lista då de bockat av våra rapporter, säger Tom Westerén, kommunikations och marknadsdirektör vid ÅAB.
Han säger att man i sina rapporter hänvisat till årsredovisningarna där det finns utförliga beskrivningar av framtida risker och osäkerhetsmoment.
– Det är tråkigt att man inte tycker vi har tolkat direktivet rätt. Men samtidigt ger det inte en klar beskrivning om hur man ska redogöra för riskerna. Vi har gjort en tolkning efter bästa förmåga i samråd med våra revisorer.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Tillström