DELA

Kom med förslag på hur Korrvik kan piffas upp

Fiskeriverksamheten har nästan helt upphört i Korrvik i Mariehamn. Nu vill hamn- och räddningsnämnden se hur man kan göra området attraktivare för mariehamnarna.
Ge ditt förslag i en kommentar!

En motion lämnades in i maj månad som framhåller att Mariehamns stad bör se över området vid Korrviks fiskehamn. Ålands fiskare har sedan 2005 ansvarat för driften av fiskehamnen och nu har hamn- och säkerhetsnämnden har fått frågan på sitt bord.
– Fiskeriverksamheten har ju så gott som upphört, så nu vill vi titta på Korrvik och se om det går att göras något attraktivt för mariehamnarna, säger hamn- och säkerhetsdirektör Leif Ahlqvist.
Vissa utrymmen står outnyttjade och Ålands fiskare har tidigare anhållit om att få använda hamnen för annat än fiske. Ålands landskapsregering är med på noterna, men med vissa villkor.
– Vi har gjort en syn på platsen och vissa i nämnden hade åsikter med en gång. Nu återremitteras ärendet till förvaltningen för beredande i samarbete med näringslivsrådet, stadsplanenämnden och Ålands fiskare, säger Leif Ahlqvist.

Din åsikt!
Sitter du på en kanonidé om hur Korrvik kunde rustas upp eller byggas om? Vad borde finnas där? Vad skulle få dig som ålänning att återkomma till platsen?
Ge till förslag i kommentarfältet nedan eller Messa Nyan på telefon 0457 323 4444, inled messet med KORRVIK.

Malin Tillström