DELA

Kom i håg säkerheten vid midsommarstången

Var noggrann, kontrollera utrustningen och se till att publiken håller tillräckligt avstånd till midsommarstången i fall den går av.
De tipsen, bland annat, ger arbetsskyddsingenjör Henning Karlsson inför kvällens alla stångresningar runtom i landskapet.

Henning Karlsson lyfter fram några frågor som han anser vara speciellt viktiga:

* Stångkaptenen eller den arrangerande föreningen bör på förhand gå igenom hur stångresningen kommer att gå till och granska platsen. Eventuella risker bör tas i beaktande. 
* Anordningar och redskap som ska användas bör granskas så att de är i gott skick. Tänk på att linor, taljor och lås ska klara tillräcklig belastning. 
* Det bör finnas ett tillräckligt stort , tydligt avgränsat, område som på ett säkert sätt håller publiken borta i fall olyckan skulle vara framme och stången skulle brista.
* Det är viktigt att deltagarna som hjälper till med själva stångresningen är tillräckligt kompetenta och rätt utrustade med skor, handskar och huvudskydd.


Stark tradition
Traditionen med midsommarstänger är stark på Åland och ses till och med som ett varumärke för landskapet. Under årens lopp har dock flera olyckor inträffat i samband med resandet av midsommarstänger, den svåraste midsommaren 2004 då en person avled.
”Dessa olyckor visar att det finns stora risker i samband med stångresningen och sådana olyckor kan inträffa igen.Det ligger i allas intresse att olyckor inte inträffar och att stångresningar sker på ett säkert sätt. En olycka påverkar den som direkt drabbas men även andra delaktiga berörs illa. Om ytterligare olyckor inträffar kan det leda till ett ifrågasättande av hela traditionen.
Genom goda förberedelser och klara rutiner kan man göra mycket för att undvika olyckor och för att minska verkningarna ifall en olycka skulle inträffa.” skriver Ålands landskapsregering i sina rekommendationer från 2005.


Hälsning
En glad och säker midsommar till alla läsare, önskar vi på Nya Åland!