DELA

Kolonilottsodlare tog till fula metoder

En före detta odlare vid koloniområdet Mullvaden försökte smutskasta två andra odlare genom osanna och förnedrande mess och lappar.
Nu har mannen dömts för ärekränkning.
För ett par månader sedan beslöt styrelsen för Mullvaden i Mariehamn att säga upp arrendet med en av odlarna. Under flera års tid hade mannen varit allmänt bråkig och dessutom gjort sig skyldig till bland annat stöld, vandalism och smädelser mot andra odlare.
Två kvinnor kände sig så förnedrade att de valde att stämma honom för ärekränkning.
Dels handlar det om att mannen i oktober i fjol skickat osanna mess till två av den ena kvinnans lärare. I messen, som fick lärarna att kontakta sin elev och ställa frågor, beskylldes kvinnan bland annat för att skräpa ner och för att ”vara känd hos polisen för diverse störningar”.


Elaka lappar
I åtalspunkt nummer två handlar det om att mannen i våras satte upp elaka och osanna texter i trappuppgången i det hus där den andra kvinnan bor.
Mannen blev iakttagen av en utomstående då han fäste en lapp på glasdörren vid ytterdörren med texten: ”pga psykisk ohälsa är xx en fara för sig själv och andra. Hon uppträder hotfullt mot alla. Dotter omhändertogs även. Paranoid psykos? Det ryktas om att brodern tog livet av sig”.
Fler liknande lappar med andra beskyllningar dök upp både i trappuppgången och på ytterdörren på en matbutik.


För lidande
Tingsrätten, som hörde flera vittnen, anser att det är bevisat att mannen skickade de osanna messen och också att han satt upp en av lapparna eftersom han blev sedd. Men då det inte finns vittnen till övriga lappar förkastades de beskyllningarna av rätten med motiveringen att brott inte kan bevisas ”utom allt rimligt tvivel”.
Mannen dömdes skyldig till båda åtalspunkterna och måste nu betala 40 dagsböter på sammanlagt 240 euro. Dessutom skall han ersätta kvinnan han messade om med 200 euro och kvinnan som utsattes för lapparna med 500 euro för det lidande han vållat dem. Det är mindre än de summor som kvinnorna begärde som var 1.000 respektive 4.500 euro.

Titte Törnroth-Sarkkinen