DELA

Kollision mellan personbil och cyklist

På lördag förmiddag inträffade en kollision mellan personbil och cyklist vid korsningen Styrmansgatan – Torggatan.

Cyklisten som färdades norrut längs med Torggatan hade inte observerat väjningsplikten vid skyddsvägen när denne skulle korsa Styrmansgatan, varpå en kollision med en personbil som färdades längs med Styrmansgatan inträffade.

Cyklisten fördes med ambulans till akuten för kontroll, men kunde lämna sjukhuset på eftermiddagen med endast lindriga skador.(fq)