DELA

Kollektivtrafiken behöver moderniseras

Ålands system för kollektivtrafiken behöver en totalrenovering. Det sade Danne Sundman (OB) på landskapsregeringens pressinfo förra veckan.
– Bussturlistorna, som de ser ut nu, kan nästan liknas vid ett Mensa-test, säger han.
Landskapsregeringen utreder som bäst den framtida kollektivtrafiken på Åland. Det pratas bland annat om ett gemensamt resecentrum, vägar som är mer anpassade för kollektivtrafik, bussar med miljöbränsle och samåkningssidor på nätet.
– Men det handlar mycket om att det behöver ske en attitydförändring hos ålänningarna, säger Danne Sundman.
Som hjälp i sin utredning har landskapsregeringen skapat två enkäter. En har skickats till kommuner och institutioner med fokus på vad som behöver förbättras rent praktiskt, till exempel gällande påstigningsplatser, parkeringar och så vidare. Den andra enkäten är riktad till invånarna och finns att fylla i på Ålandstrafikens hemsida till och med den 29 augusti.
Läs mer i dagens Nya Åland.

Josefin Grunér