DELA

Kollektivtrafiken behöver moderniseras

BUDGETDEBATTEN. Modernare kollektivtrafik med samåkning som morot. Bidrag även för stadsbussens trafik.
Folke Sjölund (Lib) tog i lagtinget i dag upp frågan om att även stadsbussen ska få landskapsstöd för sin trafik liksom landsortsbussarna får. Att stadsbusstrafiken inte får stöd är orättvist, ansåg han.
Mariehamn ansökte om 100.000 euro för sin trafik men fick avslag. Enligt Sjölund uppfyller stadsbussen kriterier för linjetrafik med fastställd taxa.
– Vi har en fast taxa, den är noll euro.
Jan Salmén (C) tyckte att man kan börja med att ta betalt för att åka stadsbuss innan man begär stöd.
Fredrik Karlström (Ob) påpekade att stadsbussen ingalunda är gratis utan kostar 900.000 euro för skattebetalarna. Något landskapsbidrag omfattade han inte heller.
Jörgen Strand (FS) höll med om att kollektivtrafiken är för gammaldags och ville ha in lite nytänkande. Kollektivtrafiken fungerar inte för barnfamiljer som måste via dagis på väg till jobbet och inte heller för dem som skiftesarbetar.
– Gör om reseavdraget till ett avdrag för samåkning. Det skulle hjälpa miljön och den kommunala ekonomin när det blir ett avdrag istället för fyra reseavdrag.
Läs mer i fredagens Nya Åland!

Nina Smeds