DELA

Kollektivavtalen snart på svenska

Alla kollektivavtal ska snart finnas på svenska. Efter många år av väntan kan nu alla svenskpråkiga få sitt kollektivavtal på sitt modersmål.
– Det här är en jättestor framgång, säger lantrådet Viveka Eriksson (Lib)
Efter många års förhandlingar och påtryckningar har nu Finlands riksdag gått med på att avsätta medel för att översätta kollektivavtalen till svenska.
I går fick lantrådet Viveka Eriksson (Lib) meddelande av svenska riksdagsgruppens ordförande Ulla-Maj Wideroos att riksdagen under dagen avsatt 230.000 euro i budgeten för år 2011 för ändamålet.
Det här är ett resultat av goda kontakter och förhandlingar med rikspolitiker säger lantrådet Eriksson och betonar Ulla- Maj Wideroos roll i det hela.
– Det är också i svenska riksdagsgruppens intresse att få igenom det här ärendet.
En arbetsgrupp vid social- och hälsovårdsministeriet har utrett tillgängligheten och publiceringen av kollektivavtalen på svenska. Arbetsgruppen föreslog att översättningen och publiceringen skulle få medel i nästa års budget, vilket man fick löfte om. Men när det ändå inte fanns pengar i budgeten för år 2011 agerade landskapsregeringen igen med lyckat resultat.
Vad innebär det här?
– Till vissa delar har det över huvud taget inte funnits kollektivavtal på svenska, säger lantrådet.
Men under nästa år ska alla översättas.
Lantrådet Evill också påpeka angående Centerns lagtingsgrupps protest förra veckan mot finskspråkiga avtal (se artikel 24 november), där gruppen uppmanar landskapsregeringen att ta tag i frågan, att man borde tala med sina ministrar.
– Centern är med i regeringen och vet att vi hela tiden tagit krafttag.

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax