DELA

Kollektivavtal för 2 000 ålänningar

Cirka 2 000 kommunalt anställda ålänningar berörs av de kollektivavtal som undertecknades i måndags.
Avtalsperioden som sträcker sig till och med februari 2017 berör anställda inom kommuner och kommunalförbund.
De största ändringarna är att karensdagarna vid arbetsoförmåga under semester tas bort och att semesterlönen beräknas utgående från ett medeltal av arbetad tid under kvalifikationsåret.
Avtalsperioden är indelad i två delperioder. Den första gäller till och med december 2015.
Inom AKTA (Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal) och TS (teknisk personal) blir det en allmän löneförhöjning. Uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs med 20 euro i juli i år. I juli 2015 justeras lönerna med 0,3 procent.
Inom TIM-AKA (timavlönade) höjs grundtimlönerna med 12-13 cent. I juli 2015 höjs timlönerna med 3-4 cent.
I UKTA (undervisningspersonalens kollektivavtal) justeras lönen med 20 cent i augusti. Ett år senare justeras lönerna med 0,4 procent.
Läs mer i papperstidningen! (pd)