DELA

Kökars minus mindre – men sämre tider väntas

Bättre än budgeterat men ändå minus i både resultat och årsbidrag visar Kökars bokslut för 2009, som nu godkänts av kommunfullmäktige.
– Men det kommer bli ännu sämre, trots att vi redan lever på existensminimum, säger kommundirektör Kurt Forsman.
Kökars kommuns bokslut för ifjol slutar på minus 74.000 euro, vilket är betydligt bättre än budgeterade minus 217.000 euro. Årsbidraget var budgeterat på minus 126.000 euro och blev enligt bokslutet drygt 4.500 euro.
Det förbättrade resultatet beror till viss del på stränga ramar för alla nämnder, men störst inverkan gör att avskrivningar kunnat skjutas framåt i tiden.
– Kommunens resultat blir sämre, det kommer troligen att slå fullt ut 2011. Vi kan inte spara mer på driftskonstnaderna om vi ska fungera som en kommun och vi har inte några fastigheter vi kan sälja, säger kommundirektör Kurt Forsman, som beskriver läget som att Kökar ”lever på existensminimum”.

Mött finansministern
Fullmäktige diskuterade kring de dystra framtidsutsikterna på sitt möte i måndags.
– Men vad mer kan vi göra. Man säger att vi ska samarbeta mera, men vi samarbetar redan rätt mycket med till exempel Sottunga.
De tuffa ekonomiska tiderna diskuterades även när finansminister Mats Perämaa (Lib) besökte Kökar i somras.
– Vi rätade ut lite frågetecken. Inte fick vi något löfte om mera pengar men vi förde vissa diskussioner om strukturer för de åländska kommunerna och kring landskapsandelar. Kökar är nog inte den enda åländska kommunen som kommer att få det tungt, säger Kurt Forsman.

Plan för äldre
Vid senaste möte godkände fullmäktige även kommunens äldreomsorgsplan för åren 2010-2015.
– Alla var nöjda med planen som följer den inriktning kommunen haft de senaste åren, bland annat genom satsningen på om- och tillbyggnad av omsorgshemmet Sommarängen, säger Kurt Forsman.
Sedan år 2006 har Sommarängen erbjudit vård dygnet runt, vilket lett till att nästan alla klienter kunnat få vård inom kommunen. Om- och tillbyggnaden har ökat antalet vårdplatser till 12 och intill omsorgshemmet har pensionärsbostäder byggts i ett nytt radhus.
Enligt befolkningsprognosen för Kökar kommer antalet invånare mellan 65-84 år att öka med cirka 35 procent under de kommande tio åren.
– Målsättningen är att man ska kunna bo i sitt eget hem så länge det bara är möjligt och även efter det kunna stanna på Kökar, säger Kurt Forsman.

Anna Björkroos

anna.bjorkroos@nyan.ax