DELA

Kökarpolitiker vill slopa kommundirektören

KÖKAR. Kommunstyrelseledamoten Eva Carlberg ifrågasätter kommunens behov av en kommundirektör. Ett alternativ, anser hon, kunde vara att tillsätta en kommunsekreterare eller sälja eller köpa kommundirektörstjänster från Föglö eller Sottunga.
Bakgrunden till förslaget är Kökars prekära ekonomiska läge med krav på stora inbesparingar.
– Frågan är om det behövs kommundirektörer för så här små kommuner. Man borde titta på ett samarbete och fundera på ett alternativ. Inget är hugget i sten, säger Eva Carlberg.
Hon har föreslagit en utredning av frågan.
– Vi samarbetar ju till exempel redan med Sottunga när det gäller socialsekreterartjänsten.

Med i budgetdiskussion
Eva Carlberg säger att det är en jobbig fråga för alla berörda.
– Men nu är frågan väckt i alla fall.
Kommunstyrelsen beslöt efter bordläggning att ärendet tas med i budgetbehandlingen.
– Alla delar ses över, också kommunkansliet, konstaterar ordförande Stig Brolin.

ANNIKA KULLMAN