DELA

Kökarbutiken till HD om stödpengar

Kökars handelscenter ab har besvärat sig till Högsta förvaltningsdomstolen för att man inte fått bidrag för detaljhandel i skärgården från landskapsregeringen.
Kökarbutiken vill att domstolen upphäver landskapsregeringen beslut om att inte ge investeringsstöd till bolaget och att bolaget får tid på sig till slutet av september för att komplettera ansökan.
Högsta förvaltningsdomstolen vill nu ha in svar från landskapsregeringen.
Landskapsregeringen konstaterar att Kökars handelscenter ab lämnade in en icke-komplett ansökan inom utsatt tid. Landskapsregeringen skickade en uppmaning om att komplettera ansökan till den e-postadress som uppgavs i ansökan. Då angav inte landskapsregeringen något sista datum för kompletteringen.
När inget svar kom skickade man ett formellt brev till den adress i Mariehamn som uppgavs i ansökan. I det brevet angav man en sista inlämningsdag för kompletteringen. I brevet skrev man att om ingen komplettering skickas anses ansökan som bristfällig och avslås. Eftersom ingen komplettering kom in avslogs ansökan.
Efter avslaget fick handläggaren på landskapsregeringen veta att brevet inte kommit fram till Kökars handelscenter eftersom företaget har sin adress i Helsingfors. Men inget av detta stod i ansökan konstaterar landskapsregeringen och motsätter sig rättegångskostnader. (ns)