DELA

Kökarbor får fiber-anslutning våren 2013

Fibernätet som ska ge Kökarborna snabbt internet beräknas kosta 300 000 euro. De första anslutningarna ska vara möjliga våren 2013.
Att ansluta sig kostar 990 euro, om man gör det innan årsskiftet.
Nu förses också Kökar med fibernät för snabb internetuppkoppling. De första invånarna väntas kunna ansluta sig till nätet under våren 2013. För den som köper en anslutning innan årsskiftet blir priset 990, ordinarie pris är 1890 euro.
På lördag håller KOMIN – Kommunikationsinfrastruktur på Kökar, som bygger nätet, ett informationsmöte för Kökarbor och andra berörda.
Arbetet med nätet inleddes i april och nu har fibern börjat hängas upp, totalt kommer det att bli omkring 20 kilometer kabel. Projektet väntas kosta 300.000 euro. KOMIN har sökt bidrag för 30 procent av kostnaden från EU:s regionala utvecklingsfond. Kommunen stöder projektet genom att köpa anslutningar till sina verksamheter.
Hans Holmström på Ålcom hoppas att alla Kökarbor på sikt ska ansluta sig till fibernätet och jämför situationen med hur det var då elnätet var nytt.
– Inte köpte alla en elanslutning direkt, säger han.
Läs mer i papperstidningen!

Frans Jansson