DELA

Kökar måste spara 15 procent

KÖKAR. 15 procent – så mycket måste sparas in över hela linjen när Kökar försöker få sin budget i balans.
– Preliminärt verkar det som om vi måste täcka ett underskott om 230.000 euro, säger kommundirektör Kurt Forsman.
Kökar redovisade förra året ett bokslutsöverskott på 37.000 euro. Inför 2009 sattes budgeten på ett minusresultat om 175.000 euro. Kommunstyrelsen konstaterar nu att situationen inför budgeten 2010 ser ”synnerligen besvärlig ut”:
”Utan större inkomstökningar eller utgiftsminskningar kan man i dagsläget räkna med att budgeten för 2010 har ett underskott om cirka 230.000 euro”.

Vänder alla stenar
Nämnderna har därför fått i uppdrag att senast den 9 oktober lämna ett förslag på hur 15 procent ska sparas jämfört med årets budget. Kommunstyrelsen vill på det här sättet visa på allvaret i det ekonomiska läget samt sätta press på sektorerna att få ner utgifterna.
– Alla måste vara delaktiga och se över sin verksamhet för att försöka få kontroll på läget. Vi måste försöka få en budget i balans, säger ordförande Stig Brolin.
Han vill i det här läget inte uttala sig om vilka konsekvenserna kan bli för kommunens verksamhet.
– Vi ska först se vilka förslag som lämnas in och diskutera med de olika enheterna. Nu vänder vi på alla stenar som finns.

Lagstadgat prioriteras
Kommundirektör Kurt Forsman konstaterar att skola och omsorg är de samhällsverksamheter som kostar mest på Kökar.
– Men det är svårt att skära ner där. Oberoende hur stort eller litet ett samhälle är måste ju den lagstadgade verksamheten upprätthållas.
Inte heller han vill sia om var sparåtgärderna kan komma att sättas in.
– Det finns inte så mycket att spara på. Det är småsaker som inte ger någon stor återverkan. Sparas 15 procent kommer verksamheterna att gå på absolut minimum. Det lagstadgade går först.

Kan bli permitteringar
Minskas inte kostnaderna kan kommunen tvingas överväga permitteringar av de anställda, ett förslag som lyftes redan för fem år sedan, men som då fick avslag av kommunfullmäktige.
– Man måste flagga för hur verkligheten kan komma att bli, vi har sagt att det kan gå så långt men vi vill förstås slippa det, säger Stig Brolin.
– Permitteringar är något man tar till i sista hand, men det kan vara en av ingredienserna i sparpaketet, säger Kurt Forsman.

Skatteintäkterna minskar
Kökar tampas med ett sviktande skatteunderlag.
– Utvecklingen är väldigt dålig. Skatteintäkterna minskar med 15 procent i år, berättar Kurt Forsman.
Är du oroad med tanke på den ekonomiska situationen?
– Jag har varit det under flera år men vi har klarat oss rätt så hyfsat. När landskapsandelssystemet ändrades fick vi ett plus, även om det var litet jämfört med andra kommuner. Men det plusset har snart ätits upp mångfalt.
Kommunen räknar eventuellt med en ökning av landskapsandelarna inför 2010, men har inte fått några definitiva besked.

Se över systemet
Kurt Forsman är kritisk till det nya kommunandelssystemet där landskapsandelarna för driften har blivit större medan man ger mindre stöd till investeringar – 20 procent av kostnaderna i dag jämfört med 60 procent tidigare. Prislappen på tre miljoner för ombyggnaden av omsorgshemmet Sommarängen blev därmed hög för kommunen.
– Jag vill hälsa landskapsregeringen att de borde se över hur landskapsandelssystemet har utfallit.
Kommunen har flera investeringar på gång: ett avloppsreningsverk i Hellsö, ett fiberoptiskt nät samt, inom tre år, en sanering av avlopps- och reningsverket i Karlby.
– Sammanlagt rör det sig om investeringar på minst en halv miljo euro.
Fram till månadsskiftet oktober – november tror Kurt Forsman att kommunen ska hinna se över nämndernas sparförslag.

ANNIKA KULLMAN