DELA

Kökar kämpar för överlevnad

I måndags höll Kökar sitt första budgetseminarium för 2014. Nu försöker kommunledningen få koll på läget för att stävja de senaste tre årens minusresultat.
Strategin är att överleva tills samhällsstrukturreformen är i hamn och hoppas att den för med sig förbättringar, säger kommundirektör Kurt Forsman.
– Problemet är det samma som i andra skärgårdskommuner; allt fler äldre och allt färre barn. Ännu för tio år sedan såg det hyfsat bra ut här men det händer mycket på ett decennium, säger Forsman när Nya Åland träffar honom på Kökar på tisdagen.
Detta års budget godkändes först i mitten av januari med ett underskott på 230.000 euro. Läget börjar bli akut efter tre år på raken av underskott och därför ska ett första preliminärt utkast till budget för 2014 tas fram så fort som möjligt.
– Senast nästa år måste vi få bättre balans om vi inte ska få likviditetsproblem. Nu ser vi närmast över personalstrukturen, vilka som är på väg i pension eller planerar att vara lediga under de närmaste åren.
Att dra in tjänster är inget man överväger ännu i det här skedet men inte heller något som är helt omöjligt.
– Visst är vi positiva och optimister här ute men nu måste vi titta på verkligheten och vara realister. Som det ser ut nu är det bara tre barn i dagis hösten 2014 och prognosen framöver ser inte bättre ut. Hur stor personal kan vi ha på ett dagis med tre barn? Det påverkar så småningom förstås också skolan.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist