DELA

Knackkorv återkallas

Atrias skinnfria knackkorv i 900 gramsförpackning återkallas. Orsaken är att produkten kan innehålla soja, trots att det inte nämns i innehållsförteckningen.
Produkten kan orsaka en allergisk reaktion hos personer som är allergiska mot soja, men andra kan använda produkten på normalt vis. De knackkorvspaket som berörs har sista förbrukningsdag 21.02.2013 och partiidentifikation 210213 samt 28.02.2013 respektive 280213.
Produkten har saluhållits i en veckas tid i K-gruppens butiker i hela landet och kan återlämnas till butiken där man köpt förpackningen.