DELA

Klumpsumman växer igen

Ålandsdelegationen beslöt i går att skjuta till åtta miljoner till klumpsumman.
– Detta bekräftar att årets ekonomi är bättre än man trodde att den skulle vara, säger ordförande Peter Lindbäck.
Den så kallade klumpsumman som staten varje år betalar till landskapet har åter börjat växa. Botten nåddes då summan dök från 205 miljoner euro 2008 till 164 miljoner 2009. Men nu kan man alltså se en svagt växande tendens.
Ålandsdelegationen beslöt i går att skjuta till ytterligare pengar för innevarande års klumpsumma. Enligt tidigare beslut låg summan på 167.300.000 euro, nu ökade man den med över åtta miljoner till totalt 176.146.000 miljoner.
– Men vad den totala summan blir vet vi först i april 2011, säger landshövding Peter Lindbäck, tillika ordförande för Ålandsdelegationen.
Beslutet togs efter ett möte med finansministeriets tjänstemannaledning som presenterade färska siffror för delegationen.

Ökar 2011
Man tog samtidigt beslut om en preliminär klumpsumma för 2011, en summa på strax över 188 miljoner euro.
– Det här innebär alltså att vi ser en tendens att klumpsumman åter har börjat växa. Staten har fått in mer inkomster för 2010 än man först trodde, säger Lindbäck.
Han tror inte att det är omöjligt att klumpsumman för 2010 sist och slutligen kan landa på 180 miljoner.
– Peppar, peppar men något säger mig att den kan fortsätta växa.
Det innebär att landskapet fortfarande har en bit kvar till 2008- års nivå, men Lindbäck hoppas att vi kan vara där igen år 2012.

Tanja Lönnqvist

tanja.lonnqvist@nyan.ax