DELA

Klumpsumman större än väntat

Åland får 222,6 miljoner euro i förslaget till statsbudget för 2015.
Det är mera än man kalkylerat med här, men de extra miljonerna ger bara tillfällig glädje.
I går offentliggjorde finansministeriet i Helsingfors sitt förslag till budget för Finland för 2015. Enligt det blir avräkningsbeloppet till Åland, den så kallade klumpsumman, 222,6 miljoner euro.
Det är ett betydligt högre belopp än det man räknat med i den egna åländska budgeten där man kalkylerar med en summa mellan 216,5 miljoner euro och 219,5. Enligt förslaget får landskapet alltså drygt sex miljoner mera än minimibeloppet i budgeten och drygt tre mera än maximibeloppet.
Trots det jublar inte finansminister Roger Nordlund (C).
– Ser man kortsiktigt på beloppet är det naturligtvis bra att det är bättre än väntat, säger han.
– Men man måste å andra sidan komma i håg varifrån pengarna kommer.
Den största orsaken till det högre beloppet är att staten har vidtagit olika åtgärder för att få mera pengar. Det handlar främst om ökade överföringar från pensionsfonderna och försäljning av aktier.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen