DELA

Klubbhus får kvalitetsstämpel

Klubbhuset Pelarens verksamhet har granskats för att man ska bli ackrediterad, som det kallas.
Om Pelaren får kvalitetsstämpeln avgörs vid ett möte i New York, men det ser bra ut enligt granskarna.
Verksamheten sparar in pengar för samhället genom att man sköter om psykisk rehabilitering.
– Att bli ackrediterad ger en kvalitetsstämpel och klubbhuset förpliktigar sig samtidigt att följa 36 internationella riktlinjer för verksamheten, säger Kåre Grüner,som är handledare i ett klubbhus i Oslo och har skött granskningen tillsammans med Jón Sigurgeirsson från Island.
De företräder den internationella Fountainhouseorganisationen och följde med verksamheten i klubbhuset i Mariehamn förra veckan. Klubbhuset har finansierats av EU och landskapet under verksamhetens tre första år, men nu vänder man sig till kommunerna och även Paf för att få pengar och ackrediteringen är ett kvalitetsbevis på att man lyckas med sin verksamhet.


Tre år
Både Grüner och Sigurgeirsson är positivt inställda till klubbhuset Pelaren, men deras rapport ska behandlas på ett möte i New York och först efter det vet man om Pelaren blir ackrediterad. Ackrediteringen gäller i tre år och sedan måste man göra om den för att hela tiden hålla verksamheten på bästa nivå.
– Systemet med fountainhouse fungerar. Det är vetenskapligt bevisat, men man måste ha rätt standard, säger Sigurgeirsson.
Och det har Pelaren enligt granskarna.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds