DELA

Klimatdebatt i lagtinget

Mats Perämaas (lib) spörsmål i lagtinget om vad landskapet gör för att leva upp till Kyotoprotokollet får ett helt meddelande som svar.
Landskapsregeringen anser att frågan är stor – bredare än i Perämaas fråga – så man arbetar nu med en klimatstrategi för Åland. Meddelandet om klimatstrategin skall ges till lagtinget i maj.
Lagtinget har paus som bäst, men samlas på nytt den 21 maj. (ht)