DELA

Klas Mörn kräver ett beslut

Markägaren Klas Mörn i Långbergsöda vill efter Hfd:s avgörande ha ett formellt beslut om ersättning från landskapet.
Han säger att ett sådant måste tas eftersom Hfd gick på hans linje och undanröjde besvärsrätten i ett tidigare beslut.
I lördags berättade Nya Åland om Högsta förvaltningsdomstolens avgörande gällande ersättning till markägarna för de gropar som museibyrån grävde i Långbergsöda på 70-talet.
I avgörandet står det att markägaren Klas Mörns besvär avvisas utan prövning, vilket landskapsregeringen tolkar som att den har gjort rätt processen igenom.
Klas Mörn yrkade också på att besvärsrätten till landskapsregeringens beslut för ett par år sedan, att inte betala ut ersättning till markägarna, ska tas bort.
– Det gjorde jag eftersom landskapet i sitt senaste beslut hänvisar till ett beslut från 1980. Men då tog landskapsstyrelsen inte något beslut, utan ställningstagandet grundade sig på ett kommittébetänkande.

”Man blir lurad”
Mörn menar därför att beslutet för ett par år sedan inte är något giltigt beslut. Hfd gick på hans linje och undanröjde besvärsrätten.
– Nu vill jag ha ett ordentligt beslut från landskapsregeringen om hur man ska göra för att ersätta oss. Innan jag får ett sådant kan jag inte gå vidare.
Han är mycket besviken på hur landskapet har hanterat hela ärendet.
– Man blir lurad och tappar sina rättigheter när det inte finns något formellt beslut. Vi kommer antagligen att få ett nej, men det är viktigt att det görs så att vi har något att besvära oss mot.

ANDERS SIMS

anders.sims@nyan.ax