DELA

Klartecken för ny dykpark

Inga direkta hinder finns för bygget av en dykpark på Åland, meddelar en arbetsgrupp tillsatt av landskapsregeringen.
Det är ett privat initiativ som vill ta reda på hur möjligheterna att anlägga en dykpark ser ut, troligen med syfte att anordna dykarutbildning av något slag. En hel del kring projektet är dock oklart, och det fanns inte mycket för arbetsgruppen att gå på.
Till exempel är varken dykparkens storlek eller egentliga ändamål känt.
– Nu är det det upp till initiativtagaren att inkomma med en färdig, mer detaljerad anhållan, säger museibyråns antikvarie Marcus Lindholm som suttit med i arbetsgruppen. (ma)