DELA

Klartecken för Möckelöbostäder

Inga anmärkningar har gjorts på detaljplanen för det nya bostadsområdet i Möckelö. Om fullmäktige godkänner förslaget innebär det att bygget påbörjas i höst.
Detaljplanen för det planerade bostadsområdet i Jomala Möckelö fick stå utan kritik. Planen har varit utställd för allmänt påseende under sommaren men inga anmärkningar har gjorts.
– Det innebär att Eklunds fastigheter kan börja bygga om fullmäktige godkänner vårt förslag, säger Jomalas kommundirektör Henrik Häggblom.
Det är drygt 200 bostäder för 700 människor som ska byggas på ett 33 hektar stort området. Egnahemshus, radhus och våningshus ska fördelas i små grupper med parkområden mellan sig.
Jommals kommunfullmäktige sammanträder på tisdag den 17 augusti. (tl)