DELA

Klart för nytt tak på stadshuset

Nu finns bygglov för en ombyggnad av hela taket på stadshuset i Mariehamn, som hittills har läckt när det regnat ordentligt.
Planen är att allt ska vara klar till firandet av stadens 150-års jubileum.
Byggnadsnämnden gav bygglov för ombyggnaden av taket på sitt möte förra veckan. Det handlar totalt om en investering på över 400.000 euro, varav cirka 100.000 återfinns i årets budget och drygt 318.000 i budgeten för nästa år.
Som syns på ritningarna kommer takombyggnaden knappt att synas från markplan, men åtgärden anses mycket viktig eftersom stadshusets vattentak har läckt i flera år. Enligt byggnadsnämnen finns det ”ett stort behov av åtgärd som stoppar detta”.


Regnar in
Byggnadsnämnden skriver att nuvarande takkonstruktion, som inte är den ursprungliga, är så felkonstruerad att det vid störtregn samlas vatten mot översta fönsterraden med läckage som följd.
Av ansökan framgår att detta parti av taket helt bör byggs in för att hindra fortsatt läckage.
I stadens generalplan klassas stadshuset som kategori A, vilket innebär arkitektur- och kulturhistoriskt värdefull byggnad som bör K- märkas.


Naturligt ljus
Fasadsynemännen i staden har dock gett sitt medgivande till ändringarna på det anrika huset, just eftersom det inte påverkar utseendet på byggnaden i nämnvärd grad.
”Påpekas bör dock att kransen av fönster som omger den övre byggnadskroppen och som ligger som en ring högst uppe inne i stora festsalen och som nu byggs in bör lyftas fram på ett bättre sätt, bland annat genom att avtäckas och förses med så naturligt utomhusljus som möjligt, för att bibehålla intrycket av att ljuset kommer utifrån.” står det i utlåtandet som är undertecknat av fasadsynemännens ordförande Siv Strandberg.


Klart 2011
Tf byggnadsinspektör Guy Dannström berättar för Nya Åland att projektet troligen startas så fort som möjligt, eftersom planen är att ombyggnaden ska vara klart till firandet av Mariehamn 150 år 2011.
Besvärstiden för beslutet är 30 dagar.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax