DELA

Klart för nya Apoteksgården

Nu står det klart att Nya Bostads AB Apoteksgården börjar bygga.
Vid en extra bolagsstämma i måndags klubbades projektet, som alltså rör bostadslägenheter, kontors- och affärsutrymmen på Norragatan i Mariehamn. Med byggstart i januari beräknas allt vara klart hösten 2011.
Det tog sin tid att få projektet godkänt av Stadsplaneringsnämnden.
Styrelseordförande för bostadsaktiebolaget Nya apoteksgården Lennart Isaksson och disponent Håkan Lindberg beskriver det hela som ”en lite utdragen process”. Men nu kan de nöjt konstatera att byggprojektet i centrala Mariehamn kommer att genomföras. Detta avgjordes slutgiltigt på bolagsstämman i måndags, sedan 20 av de 30 planerade lägenheterna reserverats.
– Vi räknar med att börja bygga i januari. Det gäller alltså 2300 kvadratmeter bostäder, både mindre och större sådana, 200 kvadratmeter kontor, och 300 kvadratmeter affärsutrymmen. Därtill kommer 64 parkeringsplatser, alla under tak, berättar Lennart Isaksson för Nya Åland.
De två höghusen, det ena fem våningar och det andra sex våningar, kommer att förändra stadsbilden avsevärt. De byggnader som nu står där kommer att rivas. De affärer som finns i de befintliga byggnaderna flyttar i och med detta.
– Kontors- och affärslokaler behåller det gamla bolaget, Bostads Ab Apoteksgården, säger Isaksson.

LINNEA TILLEMA
redaktion@nyan.ax