DELA

Klart dyrast i Mariehamn

Avgiften för kommunala båtplatser i andra städer i Finland är lägre än i Mariehamn med den nya taxan, visar en jämförelse som den finska tidningen Nautic gjort i det senaste numret, 1/2011.
I de flesta kommunala stadsbåthamnar ingår dricksvatten, el, belysning, kameraövervakning, sugtömning och avfallshantering i avgiften. Jämförelsen visar att taxan är ganska enhetlig, med vissa undantag.
I Helsingfors läggs avgiften för el, dricksvatten och avfallshantering på grundavgiften som är 155 euro per säsong. Med all service inräknad blir slutpriset inklusive moms 243,40 euro för en tre meter bred båt. Detta ska då jämföras med Mariehamn där den dyraste avgiften inklusive moms ligger på över 500 euro från och med i år.
Ingå är, konstaterar tidningen, ett undantag. Här kostar en båtplats 406 euro. I Jyväskylä är avgiften 272 euro, i Tammerfors 220 euro, i Esbo 206 euro, i Lahtis 210 euro, i Villmanstrand 170 euro, i Kuopio 160 euro och i St Michel 150 euro. (ao)