DELA

Klaralundsbeslutet ger inte akuta problem

Det blir inga omedelbara problem för Hammarland trots att Ålands förvaltningsdomstol upphävt kommunfullmäktiges beslut om att utöka antalet platser på daghemmet Klaralund från 55 till 70.
– Förvaltningsdomstolens nej leder inte till några omedelbara problem för oss. Antalet barn har förvisso stigit, men det är inte extremt högt, säger kommundirektör Kurt Carlsson.
Det var alltså ingen akut situation som föranledde kommunens beslut om att höja antalet platser på Klaralund, utan det handlar om en strävan att effektivisera barndagvården, menar Carlsson.
– Beläggningen har varit relativt låg de senaste åren, och det finns ett behov av att använda de dagvårdsplatser som finns mer effektivt

Marginell betydelse
I det besvär som kommunfullmäktigeledamot Jan Mattsson (S) lade in, kritiserades kommunfullmäktiges beslut i flera avseenden. Besväret förkastades dock på alla punkter utom en – den som gällde platsantalet.
Carlsson poängterar att det antal dagvårdsplatser som kommunfullmäktige beslutade om endast var en aning för högt i förhållande till lokalernas storlek.
– Hade det gällt 68 platser istället för 70, så hade besväret förkastats även på den punkten, säger Carlsson.
Tror du att antalet platser på Klaralund blir 68 istället?
– Det kan jag inte säga än, utan vi får avvakta till efter nästa kommunstyrelsemöte. Men det är en tänkbar möjlighet. För kommunen vore en sådan ändring av marginell betydelse.

LINNEA TILLEMA