DELA

Klagan till JK om chefsjobb

– Jag vågar påstå att många inte fyller måttet för en offentlig chefstjänst.
Det säger Jörgen Erlund, landskapets tidigare avtalschef, som har lämnat in klagomål till justitiekansler om sättet att utnämna chefer inom det offentliga Åland.
För några månader sedan lämnade han in klagomålet som gällde brister han sett i landskapsregeringens förfarande vid tjänstetillsättningar.
För att göra det hela konkret nämnde han särskilt två utnämningar som enligt honom inte skötts på ett korrekt sätt, valet av politices magister Sören Silverström till administrationschef/chefsjurist och politices magister Björn Häggblom till kommunikationschef. Båda hade tidigare jobbat inom administrationen.


”Ett allmänt problem”
Så här säger Jörgen Erlund om orsaken till att han valde att vända sig till JK:
– Det är ett allmänt och ganska stort problem. Man behöver bara läsa tidningarnas messa- och insändarspalter för att märka att det finns ett missnöje med hur tjänster tillsätts. Många upplever att det inte lönar sig att skriva tjänsteansökan och samla in alla papper som behövs för att söka en tjänst eftersom det ofta finns en given person som av en eller annan anledning favoriseras och som arbetsgivaren gärna vill ha.
Tjänsterna lediganslås förvisso, men bara för syns skull, säger han.
– Enligt grundlagen ska den som utnämns till en offentlig tjänst vara den som är mest meriterad. Offentliga tjänster är skattefinansierade och kravet är att allmänhetens ärenden ska skötas på bästa sätt. Men som det är nu så görs ingen utvärdering av de sökandes meriter på ett metodiskt sätt, någon egentlig jämförelse görs inte och det går inte att i efterskott komma fram till varför den som utses har valts.
Landskapsregeringen sammanställde sitt svar till biträdande JK i går.
Enligt landskapsregeringen visar gällande rutiner och praxis att sakenligheten och grundlagens utnämningsgrunder beaktas och att de sökande garanteras möjligheten att få vetskap om vilka bedömningsgrunderna har varit vid en tjänsteutnämning.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre