DELA

Kinoteatern får inte bli bostäder

Kinoteatern får byggas om så länge fasaden mot Nygatan bevaras. Däremot får fastighetsägaren inte bygga bostäder på tomten.
Stadsplanenämnden håller många dörrar öppna i sitt beslut om Kinoteatern i Mariehamns centrum. Markanvändningen ändras till ”kvartersområde för handel, service, restaurang samt nöjes- och underhållningsändamål.”
– Den ska komplettera den övriga verksamheten i området och bli en turistattraktion, säger stadsarkitekten Sirkka Wegelius.
Hon syftar då bland annat på caféet Bagarstugan och glastillverkningen på innergården. Tekniska nämnden har i ett utlåtande sagt att fastigheten inte får göras om till bostäder eftersom parkeringsbehovet inte kan uppfyllas. Det finns också med i stadsplanenämndens beslut.
Enligt anhållan vill ägaren Bostads Ab City riva den gamla byggnaden, dela tomten i två och bygga upp huset i tre våningar istället för två som nu. Det ser nämnden inget problem med så länge fasaden mot Nygatan bevaras, rehabiliteras och underhålls. Fasaden i övrigt ska gå i samma stil som gavelfasaden.
Enligt Sirkka Wegelius finns det ingen möjlighet att bevara de ursprungliga delarna inuti huset.
– Det finns bara fragment kvar av de fina teatersalongerna.
Kinoteatern byggdes ursprungligen som teater, men fungerade senare också länge som biograf. Teatern hade en salong med läktare som fyllde två våningar. På 1950-talet byggdes huset om och andra våningen inreddes. Kinoteatern används i dag som lagerlokal.

ANDERS SIMS

anders.sims@nyan.ax