DELA

Kenneth Gustavsson i Kungligt sällskap

Filosofie doktor Kenneth Gustavsson, Mariehamn, har valts in i det svenska Kungliga örlogsmannasällskapet, berättar i ett pressmeddelande.
Kungliga örlogsmannasällskapet instiftades 1771.
Örlogsmannasällskapet är en av de Kungliga akademierna och en av världens äldsta sjökrigsvetenskapliga akademier.
Örlogsmannasällskapet har till syften att följa och aktivt verka för utveckling av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet.
Örlogsmannasällskapet ger ut en tidskrift – Tidskrift i Sjöväsendet (TiS) – anordnar seminarier och symposier samt förvaltar och utvecklar ett vetenskapligt marint bibliotek i Karlskrona.
Sällskapets valspråk är: ”Med förstånd och styrka”.
Kenneth Gustavsson valdes till korresponderande ledamot.
Läs mer i papperstidningen! (ka-f)