DELA

Kenneth Gustavsson docent vid Åbo Akademi

Antikvarien vid Museibyrån vid Ålands landskapregering, Kenneth Gustavsson, har utnämnts till docent i nordisk historia vid humanistiska fakulteten vid Åbo Akademi.
Det berättas i ett pressmeddelande från Åbo Akademi.
Gustavsson är filosofie doktor från Stockholms universitet (1998) inom ämnesområdet arkeologi, särskilt laborativ arkeologi. Doktorsavhandlingen behandlade keramik från bronsåldersbyn Otterböle på Kökar, sägs det vidare.
Läs mer i morgondagens Nya Åland!