DELA

Kemetter riksdagskandidat

Socialdemokraterna utsåg i går kväll sara Kemetter till sin kandidat i riksdagsvalet i vår.
Svenska språket och arbetsmarknadspolitiken är ett par av de frågor hon brinner för.
Att utse partiets riksdagsvalskandidat var en av de frågor som togs upp då Socialdemokraterna i går kväll samlades till höstmöte i Mariehamn och partiets medlemmar gick enhälligt in för Sara Kemetter.
Nya Åland ber henne sammanfatta de tre frågor som hon anser att är viktigast i valet.
– För det första brinner jag personligen för livslångt lärande och svenska språkets ställning. Jag vill arbeta för en levande tvåspråkighet i Finland och för att förbättra tillgången på svenska inom vården och utbildningen, säger hon.
– För det andra, och det tror jag att gäller för samtliga partiers kandidater, är den nya självstyrelselagen och ett nytt självstyrelsesystem oerhört viktigt. Jag vill arbeta för politiska resultat för Ålands bästa.


Trygga välfärden
Den tredje frågan som ligger Sara Kemetter varmt om hjärtat är arbetsmarknadspolitiken.
– Det är dåliga tider och Finland är i en svår ekonomisk sits. Det krävs sysselsättningsfrämjande åtgärder för att trygga välfärden på lång sikt.
Sara Kemetter är politiskt aktiv i såväl lagtinget som Mariehamns stad och är medlem i flera politiska organ. Hon är stadsstyrelsens vice ordförande, ordförande för Mariehamns socialdemokrater och styrelseledamot i bland annat Mariehamns hamn och Paf. Kemetter har dessutom förtroendeuppdrag i flera föreningar och förbund.
Riksdagsvalet är i april.

Titte Törnroth-Sarkkinen