DELA

Katten på bordet, säger styrelseveteran

– Jag är säker på att det ordnas något tillfälle när man, som finnarna säger, sätter katten på bordet.
Så kommenterar ÅHS-styrelseveteranen Roger Jansson (FS) kritikstormen inom ÅHS.
Med det menar han att de stridande parterna kommer att sätta sig ner och klara upp misshälligheterna – med eller utan styrelsens bistånd.
– Styrelsen är helt överens om att schismen självklart ska undanröjas så fort som möjligt. Det här ger en bild av att hela ÅHS-skutan är gisten, att läckaget är stort och att man borrar här och där för att få skeppet att sjunka. ÅHS kan förstöras inifrån om man inte löser problemen när de uppstår.
Han var med i ÅHS-styrelsen redan på den tiden när tre hälso- och sjukvårdsorganisationer slogs ihop till en enda, med allt vad det innebar.
– Det förekom väldigt många personkonflikter. De flesta kunde lösas, några kunde inte lösas och då blev det tyvärr personalförändringar. Men jag är rätt säker på att sådana inte behövs i det här fallet, även om det finns flera parter som behöver justera sitt beteende.
Det han ser är att det igen finns aggressioner mellan personer inom ÅHS.
– Det har också gjorts vissa felbeslut och de ska nu redas upp. Det har diskuterats på det interna styrelsemöte vi haft i dag (torsdag).
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre