DELA

Katrinakonserter i fara

– Ingen har kontaktat oss. Och om någon gör det så säger vi nej.
Karl Segefelt som, tillsammans med hustrun Ingabritt, äger upphovsrätten till Sally Salminens verk är mycket bestämd.
– Vi kommer aldrig att godkänns någon komprimerad och stympad version av musikteatern ”Katrina”.
Ingabritt och Karl Segefelt, bosatta i Hässelby i Stockholm och sommarålänningar på Vårdö, är genom testamente innehavare av upphovsrätten till Sally Salminens litterära produktion. Ingabritt är Sally Salminens systerdotter.


Besvikna
Just nu är de både förvånade och besvikna över att den enda information de fått om planerna på att ge en komprimerad konsertversion av musikteatern Katrina är via några artiklar i Nya Åland. De tycker att de borde ha blivit kontaktade av dem som arbetar med planerna.
– Det är ju som om man inte alls kände till begreppet upphovsrätt, säger Karl Segefelt, men vill ändå inte riktigt tro att det som hänt beror på oskicklighet.
– Mera då på nonchalans.


Bryter mot avtal
När det gäller upphovsrätten till musikteatern ”Katrina” är det enligt Segefelt så att arrangörsrättigheten överfördes till dåvarande landskapsstyrelsen i samband med att musikteatern – byggd på Sally Salminens roman med samma namn – gjordes till självstyrelsens 75-årsjubileum.
– Inför att Kulturföreningen Katrina återuppförde musikteatern i Islandia år 2000 gjordes ett tillägg där det sägs att landskapsstyrelsen kan överföra arrangörsrättigheten även till andra. Dock krävs, enligt avtalet, ett godkännande av uppgovsrättsinnehavarna.
Enligt Karl och Ingabritt Segefelt står det helt klart att man nu bryter mot det som avtalats mellan dem och dåvarande landskapsstyrelsen.


Kan inte uppföras
Karl Segefelt menar att det helt enkelt är omöjligt att uppföra den konsertversion som en arbetsgrupp (Carol Forsblom, Göran Blomqvist och Håkan Storbacka) planerat till november i Alandica.
Robert Liewendahl, som stod för dramatiseringen till musikteatern, gör nu en bearbetning för konsertversionen. Segefelt berättar att han varit i kontakt med Liewendahl som då framhållit att han trott att arrangörerna skött det upphovsrättsliga.


Bör ges i full version
Karl Segefelt återkommer till att man inte tänker ge sitt godkännande till någon ”stympad” version.
– Däremot har vi länge kämpat för att musikteatern ”Katrina” skulle uppföras i sin fullständiga version. Och eftersom Alandica redan är bokat till november har vi givetvis inget emot att man ger musikteatern då. Artisterna verkar ju också beredda att ställa upp, säger Segefelt.
Han hoppas att någon aktör i landskapet med tillräckliga kulturella och ekonomiska muskler skulle vara beredd att ställa sig bakom en sådan föreställning.
– Det är väl ändå lite märkligt att vi skall behöva slåss för att få en så självklar succéföreställning återuppförd på Åland, säger han.


Jubileumsprogram
Inför hundraårsminnet av Sally Salminens födelse satt Karl och Ingabritt Segefelt med i en arbetsgrupp med kulturbyråns chef Jan-Ole Lönnblad som ordförande. Bland annat gick man in för att instifta ett pris till Sally Salminens minne, för att ett minnesmärke skulle resas i Vargata och för att musikteatern skulle återuppföras.
Bara den första punkten har kunnat förverkligas, något som enligt Segefelts gör det än mer angeläget att nu få musikteatern ”Katrina” återuppförd.
Karl Segefelt vill också ha sagt att man givetvis inte har något emot att det görs en minneskonsert med musik av Jack Mattsson.
– Men den föreställningen skall i så fall inte baseras på Sally Salminen och hennes ”Katrina”.


Medveten om frågan
Producenten för föreställningen ”Katrina minns Jack”, Carol Forsblom befinner sig på resa i USA. När Nyan når honom på en svag telefonlinje säger han att han är medveten om frågeställningen men att han inte just nu har möjlighet kommentera den desto närmare.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax