DELA

Katamaranmotion kan få stöd

Provkör gärna en stor katamaran på södra linjen nästa år.
De obundnas motion får stöd från majoritetsblocket, framkom vid budgetdebatten på torsdagen.
De obundna vill vika 30.000 euro för en utredning om hur snabbgående katamaraner skulle kunna användas i skärgårdstrafiken. Det gäller kombikatamaraner, med plats för passagerare och fordon.
Kanske kan skärgårdstrafiken få flera avgångar till samma pris som nu, med katamaraner i stället för färjor, säger de obundnas Mika Nordberg.
Ett sätt att mäta det i praktiken vore att sätta in en kombikatamaran några månader i stället för Ejdern, som brukar trafikera extra på södra linjen sommartid.

Positiva effekter
En kombination av dagens tonnage och lättare, snabbare katamaraner skulle kunna ge positiva effekter, tror Torbjörn Eliasson (C).
Och Torsten Sundblom (Lib) ville gå längre än Nordberg med katamaranundersökningen. Varför inte sätta in en katamaran på södra linjen i stället för Gudingen, och låta den köra från april till nyår?
Lantrådet Viveka Erikssons (Lib) vilja att komma oppositionen till mötes genom att utreda ett kortruttssystem innan landskapet beställer en föglötunnelutredning mottogs väl av oppositionen på onsdagen.
– Synd om tunnelutredningen inte blir av. Det kommer alltid att finnas experter som är för och emot, sade Gun Carlson (C).
Föglöbon Torsten Sundblom (Lib) är också tveksam. Om tunneln utreds, och det visar sig att det är ett orealistiskt projekt, så påverkar det kortruttsplaneringen, säger han.

Finns redan plan
Runar Karlsson (C) påminde om att landskapsregeringen lämnade ett meddelande om kortruttsystemet till lagtinget redan 2005. Bakom det låg mycket arbete, och delar av det har nu förverkligats, så det är synd om man nu skall ta fram en ny plan, tycker Karlsson.
– Ett nytt kortruttssystem kommer till 90 procent att se ut som det här.
Många av landskapets anställda undrar vad som skall hända med dem om regeringens förslag att privatisera delar av trafiken går igenom, sade Camilla Gunell (S).
Privatiseringen är inget självändamål. Men om det visar sig vara billigare och mera effektivt skall landskapet göra det, svarade trafikminister Veronica Thörnroos (C).

PATRIK DAHLBLOM

patrik.dahlblom@nyan.ax