DELA

Kastelholm kan få ny turistanläggning

En ny delgeneralplan för Kastelholmsområdet kan öppna upp för en turistanläggning vid museibyråns byggnader.
Sunds kommun håller på att ta fram en delgeneralplan för Kastelholmsområdet. Den åttonde februari hölls ett samrådsmöte om planen och två frågor blev obesvarade. Nu har landskapet kommit med sitt utlåtande.
Den första frågan gäller om en utbyggnad av en turist- eller logianläggning kan vara möjlig inom Ribackaområdet. Landskapsregeringen konstaterar att sådan kan vara möjlig om kulturmiljön inte skadas.
Enligt landskapsregeringens bedömning skulle anläggningen placeras sydväst om museibyråns platskontor och sydost om museibyråns magasinbyggnad. Vidare menar landskapet att anläggningen inte bör vara högre än två våningar, så att den inte blir för dominerande.
Läs mer i papperstidningen!

Frans Jansson