DELA

Kasbergsavlopp dubbelt dyrare

Avloppsarbetet längs Kasbergsvägen i Jomala, som inkluderar ledningar och en pumpstation, blir dubbelt så dyrt som kommunen ursprungligen har räknat med.

Det framgår av de entreprenadanbud som har lämnats in och som alla överskrider det ursprungliga anslaget på 50.000 euro med flera tiotals tusen.
Jomalafullmäktige beslöt därför på sitt möte i tisdags att bevilja ett tilläggsanslag på 50.000 euro för projektet.
Att avloppet blir dyrare beror på att terrängen kräver en längre ledningssträcka än man ursprungligen räknat med och att det finns mera berg än man trott i det planerade ledningsdiket.
Avloppet är mycket viktigt för att inte få utsläpp som påverkar vattenmiljön i Möckelbybäck och Svibyviken. (tt-s)