DELA

Kartor för norra Åland uppdateras

Kommande vecka inleder lantmäteriverket arbetet med att uppdatera grundkartorna över norra Åland.
– Inom det aktuella området kan du stöta på lantmäteriverkets kartläggare i terrängen. Kartläggarna har lantmäteriverkets orange arbetskläder och verkets logotyp på bilen, skriver lantmäteriverket i ett pressmeddelande.
Kartorna uppdateras utgående från flygbilder, vars uppgifter kontrolleras genom terrängkartläggning.
– Kontroll i terrängen görs eftersom nya vägar eller byggnader kan ha byggts efter flygfotograferingen. Även träd kan förhindra att objekt syns på flygbilderna, skriver lantmäteriverket.
Senaste uppdateringen av kartmaterialet över norra Åland gjordes år 2004. (ml)