DELA

Karlström talar ut om kvinnorna och kyrkan

– Jag tror på en kyrka som accepterar människan som den hon är.
Det säger kyrkoherde Jan-Erik Karlström som efter midsommar tar beslut om han skall återvända till Mariehamns församling eller inte.
Jan-Erik Karlström, tf kyrkoherde i Ålands södra skärgårdsförsamling, har under de senaste åren figurerat i massmedia mer än någon annan åländsk präst.
Det har bland annat handlat om tolkningen av olika frågor inom Mariehamns församling, problem som för snart två år sedan kulminerade i att Karlström fick sparken från sin tjänst som kyrkoherde. Vissa i församlingen ansåg att hans sätt att leda arbetet, fem äktenskap och hans inställning till kvinnor inte passar sig och domkapitlet i Borgå höll med.
Men Karlström överklagade och förvaltningsdomstolen i Helsingfors gav honom rätt: Det fanns inte några lagliga grunder för en uppsägning. Jan-Erik Karlström fick sin tjänst tillbaka men har tillsvidare valt att stanna kvar i skärgården där en arbetstermin pågår.


Många frågor
Det som hände har väckt många frågor. Hur ser Jan-Erik Karlström på det som har hänt? Hurudan är hans relation till domkapitlet? Kan han fortsätta jobba som om ingenting hänt? Och hur är egentligen hans relation till kvinnor – hur går fem hustrur ihop med prästkallet?
Nya Åland bestämde sig för att försöka få svar på frågorna och for till Karlströms hem i Degerby i Föglö.
Är du bitter över hur du behandlades inom kyrkan?
– Nej, jag känner ingen bitterhet mera. Mera irritation över att jag har varit tvungen att rätta så gott som varje beslut som domkapitlet har gjort i det här ärendet. Som till exempel en mindre personalfråga som att jag först via Ålands radio fick veta om mitt förordnande till Vårdö. Jag är nog mera på min vakt och mindre godtrogen.
Kan du precisera?
– Jag tycker att biskopen har agerat svagt som förman. Det finns överhuvudtaget ingen plan för krishantering inom kyrkan och all form av personalvård saknas. Det finns brister i fråga om att vara opartisk. Jag har ju inte varit lätt att handskas med heller. Då det händer något är man helt hänvisad till samhällets tjänster men en utomstående känner ju inte till hur kyrkan fungerar internt, säger Jan-Erik Karlström.


Hade lyssnat
Har du förståelse för att religiösa personer kan ha svårt med att du har varit gift fem gånger?
– Det finns andra omgifta präster och också biskopar. Det tycks vara något som man inte pratar om. Var går gränsen? Den har inte skrivits, det står ingenstans om en präst får vara två eller flera gånger gift.
För många står kyrkan fortfarande för uttrycket ”Tills döden skiljer oss åt”. Förstår du inte att alla dina äktenskap kan väcka känslor?
– Visst förstår jag det. Självklart. Men alla mänskor liksom jag har sin egen historia. Jag tror själv på Jesu enkla ord. Jag tror på en kyrka som accepterar människan som den hon är. Kyrkan finns inte för att stöta bort, utan för att samla. Samtidigt som kyrkan mister medlemmar höjs kraven inte bara i fråga om arbetsprestationen hos de anställda, utan också både etiskt och moraliskt. Det är ingen kyrka, om den finns bara för etablissemanget, de välbärgade och de renläriga, säger Jan-Erik Karlström.
Betyder den inställningen att du kanske har dubbelt så många fruar i bagaget då vi ses om tio år?
– Nej, nej, absolut inte. Jag har nog haft mina fruar. Det är en fixering vid fruar på något sätt, jag har fem barn och tre barnbarn som jag är stolt över. Mina barn är mera än jag. Mina före detta fruar lever sina liv, som jag hoppas är bra, säger Karlström.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen